Tüp Mide Ameliyatı

(Sleeve Gastrektomi)

Yazı Başlıkları

Tüp Mide Ameliyatı

Vücutta aşırı yağ birikimi ile karakterize obezite, dünya genelinde etkisini giderek artırıyor. Kişilerin psikolojik anlamda yıkıma uğramasına ve toplumdan soyutlanmalarına varan sonuçlara yol açan bu kronik hastalık; neden olduğu ikincil hastalıklarla da kişilerin hayatını tehlikeye atabiliyor.

Yapılan diyetler ve egzersizler neticesinde kilo veremeyen obezite hastaları için bariatrik cerrahiler kilo verme sürecini kolaylaştıran bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Bariatrik cerrahiler arasında en çok tercih edilenlerin başında ise “sleeve gastrektomi” yani diğer bir deyişle tüp mide ameliyatı geliyor. Tüp mide ameliyatı özünde mide küçültme ameliyatı olarak tanımlanabiliyor. Bazı obezite cerrahilerinden farklı olarak bu operasyon dahilinde besin emilimi azaltılmıyor, yalnızca mide hacmi kısıtlanıyor.

Tüp Mide Ameliyatı Nedir?

Tüp mide ameliyatı; midenin yaklaşık %80 oranında küçültülerek tüp şeklinde ince ve uzun yapıda yeni bir midenin oluşturulması prensibiyle gerçekleştirilen obezite cerrahisidir.

Tüp Mide Ameliyatı
Ameliyat sırasında mide ‘den ayrılan kesim ve sonucunda kalan Tüp Mide.

İnce tüp şeklinde yeni mide oluşturulurken midenin geniş kısmı vücut dışarısına kalıcı olarak çıkarılır. Çıkarılan mide bölgesinde açlık hormonu ghrelin salınımı yapan bölüm de bulunduğu için mide küçültme ameliyatı sonrası hastalar az bir yiyecek tüketimi ile hızlı bir şekilde doyarlar, aynı zamanda iştahlarındaki belirgin düşüşü de deneyimlerler.

Ameliyat Öncesi Hangi Tetkikler Yapılmalı?

Tüp mide ameliyatı öncesi hastaların uygunluğunun kapsamlı şekilde belirlenmesi adına bir dizi test ve tahlil yapılır. Operasyon esnasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların minimize edilmesi amacıyla hastalara karaciğer fonksiyon testi, tam kan sayımı, lipit profili, solunum fonksiyon testi, EKG, toplam demir bağlama kapasitesi ölçümü gibi bir dizi tetkik gerçekleştirilir. Sleeve gastrektomi öncesi yapılan tetkiklerin sonuçları multidisipliner bir yaklaşımla incelenerek hastaların mide küçültme operasyonu için uygunluğu değerlendirilir.

Kimler Tüp Mide Ameliyatı Olabilir?

Tüp mide ameliyatı midenin kalıcı olarak küçültülmesi, besin alımının kısıtlanması amacıyla gerçekleştirilen ve genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Bu operasyon diğer tüm bariatrik cerrahilerde olduğu gibi hastaların kilo vermesini garantilemez. Yalnızca kilo verilmesini hızlandıran ve kolaylaştıran anatomik değişimlerin yapılmasını sağlar. Bu nedenle operasyon için hasta seçimi oldukça önemlidir.

Genel olarak 18 – 65 yaş aralığında, vücut kitle indeksi değeri 40 ve üzerinde olan, vki değeri 35 ve üzerinde olup şişmanlık kaynaklı uyku apnesi, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet gibi ikincil sağlık sorunları bulunan, operasyon için genel sağlık durumu uygun olan ve tüp mide ameliyatı sonrası yaşam gerekliliklerini yerine getirmede kararlılık gösteren hastaların tüp mide için uygun aday olduğu ifade edilebilir.

Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tüp mide ameliyatı genel anestezi altında laparoskopik yöntemle gerçekleştirilir. Karın bölgesinden milimetrik ölçülerde 4-5 delik açılır (hangi deliğin kaç milimetrik ölçülerde açılacağı operasyon dahilindeki işlevine göre belirlenir), açılan deliklerden ucunda özel kamera bulunan cerrahi aletlerle işlem gerçekleştirilir. Tek basamaklı bir operasyon olan mide küçültme ameliyatı sırasında mide, zımbalanarak ince tüp şekline getirilir; aynı sırada midenin geniş kısmı da uzaklaştırılır.

Yaklaşık 1 – 1,5 saatte tamamlanan operasyon açık teknikle gerçekleştirilecekse sürede uzama meydana gelebilir. Operasyon sonlanmadan midede kaçak testi yapılır, herhangi bir sızıntı tespit edilmediği takdirde tüp mide ameliyatı sonlandırılır. Açılan milimetrik kesiler dikilerek, zımbalanarak ya da yapıştırılarak kapatılır.

Ameliyat Sonrası Beslenme

Tüp mide ameliyatı sonrası hastaların hızlı bir şekilde kilo vermeleri adına beslenme kurallarına tam anlamıyla uyulması gerekir. Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme; sıvı diyet dönemi, püre diyet dönemi ve katı diyet dönemi olarak üç ayrı bölümde ele alınabilir. Beslenme periyotlarına uyum sağlanması ile hem mide sindirime sorunsuz bir şekilde hazırlanmış olur hem de olası komplikasyonların riski azaltılır. Sıvı diyet döneminde protein içerikli, yağsız berrak sıvıların tüketilmesi önemlidir.

Püre diyet döneminde tüm katı yiyeceklerin iyice ezilmesi ve tane kalmayacak şekilde püre haline getirilmesi gerekir. Katı beslenme döneminde ise porsiyonların küçültülmesi ve her bir lokmanın iyice çiğnenerek yutulması önemlidir. Tüp mide ameliyatı sonrası yiyecek seçilirken dikkatli olunmalıdır. Yiyeceklerin sağlıklı pişirme yöntemleri ile pişirilmesi, kalorilerinin az olması, protein içeriklerinin yüksek olması, midede rahatsızlık yaratmayacak niteliklere sahip olması dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır.

Ameliyat Sonrası Egzersiz ve Spor

Tüp mide ameliyatı olanlar genel olarak egzersiz ve spora bir an önce başlama ve kilo kayıplarını artırma hedefi güderler. Ancak yoğun egzersizlerin başlaması için yaklaşık bir aylık bir sürecin geçmesi beklenmelidir. Beslenme programı gibi tüp mide ameliyatı sonrası spor programlarının da kişi özelinde oluşturulması gerekir. Hastaların fiziksel efor kapasiteleri, yaşları, genel sağlık durumları, kiloları gibi değişkenler uygulanması gereken egzersizlerde değişikliğe neden olabilir.

Sleeve gastrektomi olanlar başlangıçta hafif yürüyüşler yaparak fiziksel kondisyonlarını artırmaya odaklanmalı ve zaman geçtikçe yağ yakımına ve dayanıklılığı artırmaya yönelik programlara uyum sağlamalıdır. Kilo verildikçe egzersiz programlarının revize edilmesi kilo verme sürecinin duraksamaması adına önemli bir gerekliliktir.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüp mide ameliyatı olanların hedefledikleri kiloyu verebilmesi ve kilo kontrolünü sağlayabilmeleri için sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemeleri önemlidir. Aksi durumda hem kilo kaybı hem de verilen kiloların korunması noktasında sorunlar yaşanabilir. Tüp mide ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenlerin şu şekilde sıralanması mümkündür:

  • Beslenme dönemlerine ve bu dönemlere özgü kurallara uyum sağlanmalıdır.
  • İyileşme döneminde öncelikli olmak üzere sigara ve alkol tüketilmemelidir.
  • Katı sıvı ayrımı yapılmalı; öğünlerden önceki ve sonraki yarım saat dahilinde sıvı tüketilmemelidir.
  • Günlük su tüketimi minimin 1,5 litre olmalıdır.
  • Protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.
  • Önerilen mineral ve vitaminlerin, önerilen zaman dilimlerinde kullanılması gerekir. Periyodik kontroller ihmal edilmemeli, sağlık durumu yakından takip edilmelidir.
  • Tüp mide ameliyatı sonrasında egzersiz, günlük rutinin bir parçası olarak benimsenmelidir. Kilo verildikçe egzersizler yoğunlaştırılmalı bu esnada profesyonellerden mümkünse destek alınmalıdır.
  • Tüp mide ameliyatı sonrası mideyi rahatsız edecek baharatlı, gazlı, aşırı yağlı içecek ve yiyecekler tüketilmemelidir.

Tüp mide ameliyatı olanların yorumları incelendiğinde de bu kuralların her birinin operasyonun başarısını etkileyebileceği rahatlıkla gözlemlenebilir. Tüp mide ameliyatı kilo verme hedefine uzanan bir köprü gibi düşünülmelidir. Hastaların tercihleri ve benimseyecekleri alışkanlıklar sonuçları doğrudan etkileyebilir.

Hastaların yakın çevresindeki tutumları da bu noktada ayırt edici öneme sahiptir. Desteklenmeleri, zorlandıklarında ise hedeflerinin hatırlatılması ailelerinin sorumluluklarından yalnızca bir kısmıdır. Tüp ide ameliyatı sonrası yaşam kolay değildir, hastalar alışkanlıklarını terk ederken zorlanabilirler. Sevdikleri kişilerin desteğine her zamankinden çok ihtiyaç duydukları bu süreçte gerektiğinde psikolojik destek alınması tercih edilebilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Ağrı Olur mu?

Cerrahi müdahalelerin genelinde olduğu gibi tüp mide ameliyatı sonrasında da ağrı oluşumu beklendik bir şikayet olmakla birlikte basit ağrı kesicilerle kolaylıkla yönetilebilir. Operasyon kapalı teknikle gerçekleştiği için hastaların iyileşme sürecindeki konforu yüksek olur. Yine de post operatif dönemde ağrı dahil olmak üzere komplikasyonların engellenebilmesi için cerrahların önerilerine uyulması gerektiği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Ameliyat Sonrası Ne Zaman İşe Dönülebilir?

Tüp mide ameliyatı sonrasında işe dönüş hastanın genel sağlık durumu, iyileşme hızı ve işin gerektirdiği aktivite düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Masa başı işte çalışanlar için bu süre 7-10 gün; yoğun bir aktivite düzeyine sahip işlerde çalışanlar için ise 3-4 hafta dolaylarındadır.

Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Kilo Verdirir?

Sleeve gastrektomi, en temelinde mide küçültme ameliyatıdır. Mide hacmi %80 oranında küçülür ve bu esnada açlık hormonu salgılanan mide kısmı çıkarılır. Bu açıdan yaklaşıldığında çift yönlü bir etki mekanizmasından bahsedilmesi mümkündür. Hastalar az yeseler de hızla doyuma ulaşırlar ve iştahları kontrol altına alınır. Böylece beslenme kurallarına da uyum sağladıkları ve egzersiz yaptıkları takdirde hızla kilo vermeye başlayabilirler.

Ameliyat Sonrası Ne Kadar Kilo Verilir?

Tüp mide ameliyatı sonrasındaki 2 senelik bir süre zarfında hastaların fazla kilolarının %60 – %70’ini vermeleri beklenir. Ancak operasyon sonrası verilecek kilo miktarı hastalar özelinde değişiklik gösterebilir. Yaş, cinsiyet, kas yoğunluğu, egzersiz ve beslenme kurallarına ne denli uyum sağlandığı alınan sonuçları değiştirebilir. Hastalar hızla kilo verseler de bir süre sonra kilo verme hızı düşecektir. Bu dönemi sabırla atlatmak çabaların karşılığını alabilmek için elzemdir, gerektiğinde diyet veya egzersiz programlarında değişiklik yapılması söz konusu olabilir.

Tüp Mide Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Mide küçültme ameliyatı midede kalıcı anatomik değişikliklere yol açtığı için hastaların hızlı bir şekilde kilo vermesini sağlayabilir ve fazla kilo nedeniyle yaşanan ikincil kronik hastalıkların gerilemesi adına önemli bir fayda sunabilir. Operasyonun yapılma tekniği de tüp mide ameliyatı sonrası iyileşme sürecini konforlu kıldığı için hastaların avantajları çoğaltılabilir.

Tüp mide ameliyatı gerek besin alımının kısıtlanması gerekse iştahın azaltılması gibi faydalarla dünya genelinde en çok tercih edilen bariatrik cerrahilerin başında gelir. Operasyon sırasında pilor kapakçıklarının korunması hastaların dumping sendromu riski ile karşılaşmaması adına önemli bir faktör olarak değerlendirilir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Tüp mide ameliyatı sonrasında her cerrahi sonrasında yaşanabilecek komplikasyonlar oluşabilir. Kanama, emboli, derin ven trombozu, aritmi gibi risklere ek olarak mide tıkanması, mide kaçağı ve mide yangısı gibi komplikasyonlar görülebilir. Operasyon öncesi, sırası ve sonrası dönemde yapılan tetkikler ile tüm bu şikayetlerin minimize edilmesi amaçlanır.

Ameliyat Olanlar Yeniden Kilo Alır mı?

Tüp mide ameliyatı olanlar yeniden kilo alır mı? ya da tüp mide ameliyatı sonrası mide yeniden büyür mü? gibi soruların yanıtları da hasta özelinde değişebilir. Beslenme ve egzersiz programlarına uyum sağlanmadığında, hastalar yüksek kalorili yiyecekleri tercih ettiklerinde, midelerinde istikrarlı şekilde tam doluluk yaşandığında yeniden kilo alınması da midenin yeniden büyümesi de söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda detaylı tetkikler gerçekleştirilerek hastalar için revizyon cerrahileri gündeme alınabilir.

Daha Önce Tüp Mide Ameliyatı Olup Verim Alamadıysanız Revizyonel Bariatrik Cerrahi Yazımızı okumanızı öneririz.

Kaynak:

Mustafa KUTLU
Uzman Hasta Temsilcisi

Hasta Temsilciniz Mustafa'ya Sorun

Daha Fazla mı Öğrenmek İstiyorsunuz?

Yapmanız gereken tek şey bize WhatsApp’tan ulaşmak ve Tüp Mide hakkındaki tüm sorularınızı sormak. Size tüm detayları anlatmaktan mutluluk duyarız.

İlgili Yazılarımız

Gastrik Bypass Ameliyatı

Gastrik Bypass Ameliyatı (Roux-en- y Gastric Bypass) Yazı Başlıkları Mide baypası ve RNY gastrik bypass gibi farklı isimlerle de bilinen Gastrik Bypass en sık başvurulan …

Devamını Oku →

Revizyonel Bariatrik Cerrahi

Revizyonel Bariatrik Cerrahi (İkinci kez yapılan bariatrik cerrahi) Yazı Başlıkları Revizyonel Bariatrik Cerrahi Geleneksel diyetler veya uygulanan egzersiz programları neticesinde fazla kilolarını veremeyen ve fazla …

Devamını Oku →

Mide Balonu Operasyonu

Mide Balonu (Ameliyatsız Zayıflama) Yazı Başlıkları Mide Balonu Obezite görülme yaşı giderek düşen ve dünya genelinde her geçen gün daha çok kişiyi etkisi altına alan …

Devamını Oku →
Scroll to Top