Meme Dikleştirme Estetiği

(Mastopeksi)

Yazı Başlıkları

Meme Dikleştirme Estetiği

Güzellik algısında memelerin boyutu ve şekli önemli bir yere sahiptir. Zamanın ilerlemesi, yapılan doğumlar, hareketsiz yaşam, dramatik ölçüdeki kilo kayıpları ve genetik nedenlerle memelerde hacim kaybı ve/veya sarkmalar oluşabilir. Memelerde sarkma kadınlar için estetik açıdan rahatsız edici bir değişim anlamına gelirken kimi zaman ciltte yarattığı tekrar eden tahrişlerle de cilt sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle yaz aylarında pişik oluşumu, cildin arasındaki sürtünme konforu ciddi oranda düşürebilir.

Mastopeksi olarak da adlandırılan meme dikleştirme estetiği ameliyatı en temelde meme ucunun daha yükseğe yeniden konumlandırılması ve bu yolla meme sarkmasının ortadan kalkması operasyonudur. Meme dikleştirme ameliyatı esnasında memedeki fazla ve sarkma yapan deri çıkarılır, meme dokusu sıkılaştırılır ve hastaların ihtiyaçları değerlendirilerek aynı meme dikleştirme operasyonu meme büyütme veya meme küçültme ameliyatı ile kombine şekilde gerçekleştirilebilir.

Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilen bir operasyondur. Kadınlar tarafından en sık başvurulan estetik cerrahiler arasında yer aldığı bilinmektedir. Sarkan meme dokusu nedeniyle öz güven kaybı yaşayan, kıyafet seçimlerini özgürce yapamayan ve fiziksel görüntüsünde estetik yönde iyileşme olmasını amaçlayan kadınlar yapılan kontroller sonucunda, genel sağlık durumları uygunsa meme dikleştirme operasyonu için uygun aday olarak kabul edilirler.

Meme Dikleştirme Estetiği Nedir?

Zaman içerisinde, yerçekiminin etkisiyle veya doğum ve kilo kayıpları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak meme yapısında sarkma ile karakterize deformasyonlar meydana gelebilir. Memedeki yağ dokusunda ve memenin kendi dokusunda meydana gelen bu sarkmalar kişinin öz güvenini kaybetmesine ve vücut proporsiyonunda bozulmalara yol açarak rahatsız edici hale gelebilir. Meme dikleştirme estetiği memedeki sarkmaların giderildiği ve memenin yeniden yapılandırıldığı bir operasyondur. Genel olarak estetik kaygılara yanıt verildiği düşünülse de meme dikleştirme ameliyatı aynı zamanda fonksiyonel özellik de taşımaktadır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Öncesi Hazırlık Süreci

Meme dikleştirme operasyonu genel anestezi altında gerçekleştirilen ve dikkatle planlanması gereken bir operasyondur. Hastaların tıbbi geçmişlerinin detaylı olarak tetkik edilmesi gerekir. Kullanılan ilaçların incelenmesi, kronik hastalıkların tetkik edilmesi önemlidir. Operasyon öncesinde mamogram çekilmesi ihmal edilmemelidir. Genel sağlık kontrollerine ek olarak hastaların operasyondan önce sigarayı, kan sulandırıcı etkisi olan ilaç veya takviyelerin kullanımını bırakması gerekir.

Meme Dikleştirme Estetiği Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı sırasında memedeki fazla deri çıkarılır, yağ ve meme dokusu yeniden şekillendirilir. Memede gerçekleştirilen bu yapılanma esnasında farklı teknikler kullanılabilir. Memede hilal dikleştirme, Peri-Aerolar dikleştirme, lolipop dikleştirme ve ters t dikleştirme teknikleri kullanılır. Teknik seçimi sırasında hastanın ihtiyaçları belirleyici öneme sahiptir. Örneğin kişinin memelerindeki sarkma çok ileri boyutta olduğu zaman aerolanın etrafından ve alt kısımdan meme kıvrımına doğru 3 ayrı kesinin yapıldığı ters T dikleştirme yapılırken; tüm memenin yeniden şekillendirilmesi gerektiğinde dikey dikleştirme olarak da bilinen lolipop dikleştirme tekniği tercih edilebilir. Kullanılacak teknik operasyon süresinde de değişime neden olabilir.

Meme Kaldırma Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Meme dikleştirme operasyonu 2-3 saat aralığında tamamlanan bir cerrahidir. Operasyonun süresi ve kapsamı arasında doğal bir bağlantı vardır. Operasyon kombine şekilde planlandıysa; diğer bir deyişle meme dikleştirme ve meme küçültme veya meme dikleştirme ve meme büyütme aynı anda yapılacaksa operasyon süresi uzayabilir.

Kimler Meme Dikleştirme Ameliyatına İhtiyaç Duyar?

Meme dikleştirme operasyonuna başvurularının temel gerekçeleri memelerde sarkma olması, meme ucunun ve aeoralanın aşağıya doğru düşmesi, memeler arasında asimetri bulunması ve memelerden birinin sarkık olmasıdır.

Meme dikleştirme operasyonu için uygun aday olarak nitelendirilmenin diğer bazı şartları olduğu da ifade edilebilir. Bu operasyon için kişinin meme gelişiminin tamamlanmış olması, gerçekçi beklentilere sahip olması önemlidir. Operasyon öncesi planlama sürecinde cerrahlar tüm bu gereklilik kriterlerini detaylı olarak değerlendirecektir. Operasyon genel anestezi altında yapıldığı için hastaların anesteziye uygunluğunun değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Yapılan testler ve kan tahlilleri ile hastaların genel sağlık durumlarının operasyon için uygunluğu kapsamlı şekilde değerlendirilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Meme dikleştirme operasyonun ardından işlem bölgesinde ödem oluşumu söz konusu olabilir. Bu nedenle operasyondan sonra drenler 1-2 günün geçmesi ile çıkarılır. Dikleştirilen memelerin hızlı ve düzgün şekilde iyileşebilmeleri için özel sutyen kullanılması gerekir. Kullanılacak olan sutyen ve kullanım süresi ile ilgili bilgi hastalara aktarılacaktır. Operasyon sonrası memelerde kızarıklık ve şişlik oluşumu söz konusu olabilir. Hastalar belirli düzeyde ağrı yaşayabilirler; ağrının şiddeti reçete edilen basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilecek düzeydedir. Meme dikleştirme operasyonu sonrası meme başında ve aerolada belirli ölçüde uyuşukluk meydana gelebilir, bu şikayet genel olarak 6 haftalık bir sürenin ardından geçer.

Göğüs dikleştirme operasyonu sonrası hastaların kesinlikle sigara ve alkol tüketmemesi gerekir. Alkol ve sigara yara iyileşme sürecini olumsuz olarak etkileyebilir. Operasyon sonrasındaki dönemde en az iki hafta kolların yorulmaması gerekir. Bir ay sonra cerrahların da onayıyla minimal ölçüde ağırlık kaldırılabilir. Göğüs dikleştirme sonrası işe dönüş, iş temposunun hafif olması halinde 7-10 gün arasında değişebilir. Meme dikleştirme ameliyatı sonrası göğüslerin darbeden korunması ve tam iyileşme gerçekleşene kadar yüzüstü yatılmaması gerekir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme dikleştirme ameliyatı sonrasında da iz kalması mümkündür. Ancak bu izler mümkün olduğunca vücut kıvrımlarına saklanmaya çalışılır. Meme dikleştirme ameliyatı tekniği doğrultusunda operasyon sonrası iz oluşumu mümkündür ancak zaman içerisinde silikleşecektir.

Meme Dikleştirme Sonuçları Kalıcı mıdır?

Başarı oranı çok yüksek olan meme dikleştirme operasyonu sonuçları kalıcı nitelik taşır. Ancak bu kalıcılığın kilo alıp verme, gebelik gibi durumlar neticesinde etkilenebileceği bilinmektedir. Zamanın ilerlemesi de meme dokusunda sarkmalara yol açabilir, bu nedenle ameliyat zamanının her hasta için en doğru zamanda belirlenmesi ve post operatif dönemde vücut formunun korunmaya çalışılması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Riskli midir?

Meme dikleştirme sıklıkla gerçekleştirilen ve güvenli olarak kabul edilen estetik operasyonlardan biridir. Ancak her cerrahi operasyon gibi bu operasyon da belirli risklere yol açabilir. Bu riskler genel anestezi veya bölgede yapılan işlemlere göre farklılaşabilir. Meme dikleştirme ameliyatı riskleri arasında kanama, enfeksiyon, yara iyileşmesinde sorun, meme ucunda geçici his kaybı, memede şekil bozuklukları, memede asimetri oluşumu ve derin ven trombozu gibi komplikasyonlar yer alabilir. Tüm bu risklerin minimize edilmesi için operasyon öncesi kapsamlı tetkikler yapılır. Operasyon sonrası dönemde hastaları ateş, aşırı ağrı veya kanama gibi semptomlar yaşadıkları takdirde cerrahlar ile iletişime geçmelidir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Emzirmeye Engel mi?

Meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme operasyonlarının tamamından emzirme fonksiyonunun korunması amaçlanır. Emzirme fonksiyonlarının korunabilmesi ameliyat kesisinin boyutu, yeri ve derinliği doğru ayarlanmalıdır. Bu nedenle hastaların emzirme fonksiyonlarını korumayı isteyip istemediği doğrultusunda operasyon planlamasının yapılması gerekir.

Meme Dikleştirme Estetiği Meme Boyutunu Etkiler mi?

“Meme dikleştirme sonrası memeler küçülür mü?” sorusu yaygın bir şekilde merak ediliyor. Operasyon sonrası memelerde görsel anlamda bir küçülme meydana gelebilir. Meme dikleştirme sırasında meme dokusu çıkarılırsa bir miktar küçülme elbette gerçekleşecektir. Yine de meme dikleştirme görsel olarak memelerin bir miktar küçültüldüğü izlenimi yaratsa da memelerin daha dolgun ve dik bir şekle sahip olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Meme dikleştirme ameliyatı öncesi planlamalar dahilinde hastaların bu operasyon sırasında memelerinin büyütülmesi de söz konusu olabilir; her zamanki gibi hastaların beklentileri planlama sürecine yön verecektir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Meme dikleştirme ameliyatı fiyatları birçok değişkenden etkilenebilir. Operasyonu gerçekleştirecek cerrahın deneyimi, hastanenin ücret politikası, operasyonun gerçekleştirileceği il, operasyon sırasında kullanılan cerrahi malzemelerin kalitesi meme dikleştirme ameliyatı fiyatları üzerinde etki edebilir.

Ameliyatsız Meme Dikleştirme Mümkün mü?

Meme dikleştirme ameliyatı ile bölgede elastikiyetini yitiren cilt bölümleri çıkarılır ve meme dokusu toparlanır. Meme dikleştirme sonucu elde dilen etkinin ameliyatsız yöntemlerle elde edilmesi mümkün değildir. Meme dikleştirme etkisi olduğu ifade edilen bitkisel kürlerden, bitki çaylarından ve benzeri önerilerden kaçınılmalıdır.

Meme Dikleştirme Operasyonu Sonrası Cinsellik

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası minimum 2 haftalık süreç dahilinde hastaların cinsel ilişkiye girmemesi gerekir. Tam iyileşme gerçekleşince cerrahların da onayı ile cinsellik başlatılabilir. Ameliyatın etkisiyle memelerin şeklinde meydana gelen iyileşmeler kadınların estetik kaygılar duymamalarına ve öz güvenlerinin yükselmesine neden olacaktır.

Meme Dikleştirme Sonrası Göğüsler Doğal Görünür mü?

Tüm estetik operasyonların planlama sürecinde doğal görünüm hedeflenir. Meme dikleştirme ameliyatı sonrası memenin doğal bir görünüme kavuşması sağlanabilir. Dikleştirme ve büyütme ameliyatı kombine edilecekse doğal görünümü destekleyen silikon seçimi ile hastaların tereddütlerinin giderilmesi mümkündür.

Meme Dikleştirme Ameliyatından Sonra Banyo

Meme dikleştirme operasyonu sonrası pansumanlar açıldıktan 4-5 gün önce hastaların duş almasına izin verilir. Ancak yara bölgelerine sert bir şekilde temas etmemek ve dokulara zarar vermemek önemlidir.

 

Hasta Temsilciniz Esra'ya Sorun

Daha Fazla mı Öğrenmek İstiyorsunuz?

Yapmanız gereken tek şey bize WhatsApp’tan ulaşmak ve Tüp Mide hakkındaki tüm sorularınızı sormak. Size tüm detayları anlatmaktan mutluluk duyarız.

İlgili Yazılarımız

Meme Küçültme Estetiği

Meme Küçültme Estetiği

Meme Küçültme Estetiği (Reduction Mammaplasty) Yazı Başlıkları Meme Küçültme Estetiği Memelerin şekli ve boyutu kadınların güzellik algısında olduğu gibi konforları açısından da oldukça önemli bir …

Devamını Oku →
Meme Dikleştirme Estetiği

Meme Dikleştirme Estetiği

Meme Küçültme Estetiği Meme Dikleştirme Estetiği (Mastopeksi) Yazı Başlıkları Meme Dikleştirme Estetiği Güzellik algısında memelerin boyutu ve şekli önemli bir yere sahiptir. Zamanın ilerlemesi, yapılan …

Devamını Oku →

Meme Büyütme Estetiği

Meme Büyütme Estetiği (Göğüs estetik ve büyütme ameliyatı) Yazı Başlıkları Meme Büyütme Estetiği Kadınların güzellik algısında önemli bir yere sahip olan meme, estetik kaygıların temeline …

Devamını Oku →
Scroll to Top